Spiro Musica

Spiro Musica is een kamerkoor uit Hoorn, opgericht in 2012. Het koor bestaat momenteel uit 21 leden tussen de 30 en 65 jaar met een gezamenlijke passie voor (koor)muziek. Spiro Musica heeft een divers repertoire van klassiek tot modern, zowel religieus als profaan. De stukken worden meerstemmig uitgevoerd, meestal a capella en soms ook begeleid door een pianist, organist of gitarist. Dit alles onder de inspirerende en enthousiaste leiding van Hilda Wiarda. De geboren Friezin is een veelzijdig musicus die al op jonge leeftijd haar eerste pianolessen kreeg. Later aan het Leeuwarder Conservatorium studeerde ze af in de vakken piano, orgel, improvisatie, zang en muziekpedagogiek. Aan het Conservatorium Alkmaar behaalde ze diploma’s voor orgel en kerkmuziek. Tijdens haar muzikale loopbaan dirigeerde ze diverse koren in Friesland en Noord-Holland. Ook heeft ze als docent meegewerkt aan kadercursussen voor koordirigenten. Van 1992 tot 2012 was ze koordirigent van de Westerkerk te Amsterdam, waarna ze in Hoorn haar eigen koor oprichtte: Spiro Musica.

Spiro Musica treedt graag op bij culturele evenementen in de regio (zoals de Open Monumentendag en Herberg Hoorn), en in kerkdiensten, maar het koor geeft bijvoorbeeld ook huis- en kamerconcerten. Eén keer per seizoen wordt er een eigen concert gegeven, zoals in november 2016 toen zij het Requiem van Gabriel Fauré ten gehore brachten in de Oosterkerk.

Optreden: 14.20 – 14.40 uur
Het koor wordt beoordeeld.

Programma

Thou knowest Lord | Henry Purcell
Hear my prayer | Henry Purcell
Rejoice in the Lord alway | Henry Purcell (met piano)
I was glad | Henry Purcell

Naar overzicht koren >
Home >

Advertenties