Organisatie Sfilata 2 juni 2018

Organisatie van Palio en Sfilata
Afhankelijk van het soort deelnemers zorgt de organisatie voor passende bladmuziek, scenario’s en suggesties voor kostuums, wedstrijden en maaltijden. De eigen ideeën van de deelnemers bespreken we graag. Wanneer het duidelijk is wie er deelnemen, zorgen wij voor een draaiboek en een programma, zodat iedereen weet hoe het voorbereidingstraject en het evenement zal gaan verlopen.

Workshops op zaterdag 2 juni
Voorafgaand aan de Sfilata nemen we tussen 9.30 – 14.30 uur gezamenlijk het hele programma door. Dansers en musici die gezamenlijk optreden, repeteren dan het repertoire. Houdt zaterdag 2 juni dus vrij.

Eigen onderdeel voorbereiden
Om deel te nemen aan de Sfilata is het niet nodig om bij de workshops aanwezig te zijn. Het is heel goed mogelijk om zelfstandig een onderdeel voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan een drumband die in Italiaanse stijl een parade voorbereidt. Wel geven wij graag advies over hoe je dit vorm kunt geven. Uiteraard word je wel verwacht bij de briefing op zaterdagmiddag 2 juni.

Inhoud van de workshops
Tijdens de workshops werken instrumentalisten en zangers onder inspirerende leiding van de ervaren musici van Accademia Amsterdam aan het verfijnen van het vooraf ter beschikking gestelde renaissance-repertoire. Blazers en percussionisten spelen in de Banda en zangers met strijkers kunnen op een praalwagen plaatsnemen. Renaissance-instrumenten als blokfluiten, draailier en doedelzak, maar ook alle moderne instrumenten, zijn welkom.

Verenigingen kunnen speciaal gearrangeerde renaissancemuziek zelfstandig instuderen. Deelnemers ontvangen van tevoren de bladmuziek. Of het nu gaat om een drumband, een HAFA-orkest, of een andersoortig (muziekschool-) ensemble, voor iedereen is plek in de Sfilata!

Dans
Dans is niet weg te denken bij de Palio en andere feestelijke gelegenheden in de renaissance. Het dansrepertoire van de hogere standen werd vastgelegd in manuscripten en gedrukte boeken, waarvan er een aantal tot op heden bewaard is gebleven. We kunnen die dansen reconstrueren, samen met de erbij genoteerde muziek. De dansen van het gewone volk zien we terug in de beeldende kunst en dat geeft een idee van deze vrolijke en eenvoudige groepsdansen.
Voor de Sfilata in Hoorn werken we met een grote groep dansers, die daarin een prachtig, letterlijk bewegend element vormen. Amateurdansers zijn welkom, maar ook mensen zonder veel danservaring, en van alle leeftijden!

Ruiters
Daarnaast is er plaats voor ruiters, ieder met een eigen begeleider die het paard aan de teugel meevoert, jongleurs, groepjes die een gespeelde strijd laten zien (bijv. door ruiters die aan schermen doen) en praalwagens waarop allegorische figuren worden voorgesteld (Liefde, Vruchtbaarheid, Dood, Jaloezie, Trouw, enz.). Alle deelnemers zullen in de stijl van rond 1500 gekleed gaan.

Informatie
Volg de informatie over dit evenement op deze website, op Facebook en in de nieuwsbrief.
Meld je hier aan als je belangstelling hebt om mee te doen met de Sfilata. Het verplicht je nog tot niets.
Stuur een e-mail naar sfilata@oudemuzieknu.nl of bel 06 2184 3943 (Hilbrand Adema, artistiek leider Festival Hoorn-Oude Muziek Nu)

Naar boven >
Naar Sfilata >
Home >

Advertenties