Vocaal Festival zaterdag 29 februari 2020

Koop hier direct uw toegangskaarten voor het Vocaal Festival!

Informatie voor deelnemende koren

Inmiddels aangemelde koren
Kamerkoor Vox Antiqua (Den Haag)
Kamerkoor Octo+ (Utrecht)
Kamerkoor Amor Vincit (Utrecht)
Spiro Musica (Hoorn)
Hale Bopp 4 (Enkhuizen)
Senta Ensemble (Bommelerwaard)
Lyda’s Ladies (Amstelveen)
Utrechts Kamerkoor (Utrecht)
Vrouwenkamerkoor Hera (Zwolle)

Nadere gegevens over de koren volgen spoedig!

zaterdag 29 februari 2020
11.00-18.00 uur
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 | Utrecht
VOCAAL FESTIVAL 2020
voor kamerkoren en
vocale ensembles klassiek

In samenwerking met ZIMIHC

Aanmelden is mogelijk t/m 1 februari 2020
Meld hier je kamerkoor of vocale ensemble direct aan!

In dit vocale festival zijn alle soorten kamerkoren (12-36 zingende leden) en vocale ensembles (t/m 12 zingende leden) welkom. Het accent ligt op klassiek repertoire.

Keuze uit 3 categorieën
Je kunt met je kamerkoor of vocale ensemble meedoen in een van de volgende 3 categorieën, afhankelijk van de ambities van je koor.

1. Beoordeling met puntentelling
In deze categorie wordt je koor beoordeeld aan de hand van het reglement van het Nederlands Koorfestival (NKF). Je ontvangt een juryrapport met waardevolle verbeterpunten en een totaal aantal punten op de schaal van 0 – 300.

  • Het koor dat in het Vocaal Festival eindigt met het hoogste aantal punten kan worden toegelaten tot de Finale van het Nederlands Koorfestival op 6 juni 2020, op voorwaarde dat tenminste 245 punten zijn behaald.
  • Vanaf 265 punten heb je recht op een plaats in de Champions Category van de World Choir Games (WCG) Vlaanderen (5 – 15 juli 2020); dit biedt géén recht op korting op het deelnamegeld voor de WCG.

Minimaal aantal zingende leden, a cappella en uit het hoofd
Een belangrijke eis bij deze beoordeling met puntentelling is dat je koor moet bestaan uit tenminste 12 zingende leden om toegang te kunnen krijgen tot de Finale van het NKF. Ook zing je één werk a cappella en één werk uit het hoofd. Deze werken mag je combineren. Er zijn geen verplichte werken. De totale optreedtijd is 20 minuten.

Vocale ensembles tot 12 zingende leden kunnen meedoen in deze categorie, maar hebben volgens het NKF-reglement geen toegang tot de Finale van het Nederlands Koorfestival. Ensembles tot 12 leden die 265 of meer punten halen hebben wel recht op een plaats in de Champions Category van de World Choir Games (WCG) Vlaanderen (zie hierboven, tweede bullet); dit biedt géén recht op korting op het deelnamegeld voor de WCG.

Reglement Nederlands Koorfestival 2019-2020
Kijk hier voor het reglement van het Nederlands Koorfestival 2019-2020.

2. Beoordeling zonder puntentelling
In deze categorie wordt je koor beoordeeld aan de hand van het reglement van het Nederlands Koorfestival, maar zonder puntentelling. Je ontvangt een juryrapport met waardevolle en opbouwende verbeterpunten aan de hand van de 10 criteria van de NKF-beoordeling. Je zingt één werk a cappella en één werk uit het hoofd. Deze werken mag je combineren. De totale optreedtijd is 20 minuten.

Alle soorten kamerkoren en vocale ensembles kunnen meedoen aan deze categorie, maar deelnemende koren hebben geen toegang tot de finale van het Nederlands koorfestival. Ook kun je geen plaats bemachtigen in de Champions Category van de World Choir Games Vlaanderen.

Jury Vocaal Festival 2020
John Damsma (voorzitter)
Elisabeth Blom
Jos van Veldhoven

3. Geen beoordeling
In deze categorie wordt je koor niet door de jury beoordeeld. Je krijgt dus ook geen juryrapport. Er zijn ook geen verplichtingen, maar het wordt door de festivalorganisatie op prijs gesteld als je één werk a cappella en één werk uit het hoofd zingt. Deze werken mag je combineren. De totale optreedtijd is 20 minuten.

Tijdens het festival

Tijdens het festival kan je met je koor een plaats verwerven in de NKF-Finale of in de Champions Category van de WCGames Vlaanderen 2020.

Lees hier alles over het Nederlands Koorfestival (NKF)
Lees hier alles over de World Choir Games Vlaanderen Games 2020

Publieksfavoriet
Daarnaast wijst het publiek de publieksfavoriet aan. De publieksfavoriet ontvangt een prijs in de vorm van een workshop door een van de juryleden. Tenslotte is er de ZIMIHC-Bokaal voor het koor dat het hoogste aantal punten behaalt. Dit koor krijgt tevens een concert aangeboden op een van de ZIMIHC-podia in Utrecht.

Voor- en nazorg
Naast een mogelijke toelating tot de NKF-finale en / of (afhankelijk van het aantal tijdens het festival behaalde punten) de Champions Category van de World Choir Games Vlaanderen 2020 bieden we voor- en nazorg bij resp. de aanloop naar en na afloop van het festival. Dit geldt alleen voor koren die zich met punten hebben laten beoordelen (categorie 1).

1. Voorzorg
Voor een optimale voorbereiding kun je gebruik maken van coaching, al of niet tijdens de repetitie(s) of een studiedag of -weekend. Wat betreft de aan te pakken onderwerpen of de intensiteit van de coaching en de keuze van de coach ben je volledig vrij. De juryleden in het festival op 29 februari zijn echter niet beschikbaar als coaches in het voortraject.

Festivalcoaches
Als je voor de coaching van je koor gebruik maakt van een coach die staat op de lijst van het festival krijg je een korting op het inschrijfgeld van € 50. Je betaalt dan € 50 in plaats van € 100. Gebruik maken van een door het festival vermelde coaching kost € 150 inclusief BTW per dagdeel; daarnaast zijn er de reiskosten. Deze financiële transacties verlopen rechtstreeks tussen koor en coach. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
Bij aanmelding van je koor hoef je nog niet direct te kiezen voor coaching en een coach. Dit kun je later ook nog beslissen.

Lijst festivalcoaches
Hans van den Brand
Nicky Bouwers
Wilko Brouwers
Alberto ten Doest
Chris Fictoor
Laura Tammeling
Marc Versteeg

2. Nazorg
Na afloop van het festival bieden we 2 trajecten aan voor 2 koren die binnen het segment 245 – 254,5 punten het hoogste aantal punten hebben behaald. Als meer dan 2 koren in dit segment hebben gescoord worden deze 2 trajecten aangeboden aan de 2 koren met het hoogste aantal punten in dit segment.

Coaching
Het coachingstraject vindt plaats op basis van de belangrijkste verbeterpunten in het juryrapport. De coaching kan gedaan worden door een coach uit de festivallijst of door een van de juryleden. Er zijn maximaal 2 bijeenkomsten per coaching.
De coaching kan toewerken naar de NKF-Finale op 6 juni 2020 en/of (afhankelijk van het aantal behaalde punten) naar deelname aan de Free Category of de Champions Category in de World Choir Games Vlaanderen 2020), en/of toewerken naar een concert in het eigen werkgebied.

Concert in het werkgebied van het koor
De festivalorganisatie helpt maximaal 2 koren bij het vinden van een geschikte locatie, met de publiciteit en met een bijdrage van € 250 inclusief BTW aan de concertbegroting (onder de voorwaarde dat het eindresultaat een werkelijk tekort laat zien van minimaal deze bijdrage; bij een lager tekort dan de bijdrage wordt de bijdrage navenant lager).

Informatie, deelnamekosten, aanmelding en betaling

Informatie
Hilbrand Adema (artistieke en zakelijke leiding), hilbrand@oudemuzieknu.nl, 06 2184 3943.

Deelnamekosten
Inschrijfgeld € 100 (€ 50 indien gebruik wordt gemaakt van een coach in de lijst van festivalcoaches, zie hierboven), plus € 5 per koorlid. Voor dirigenten, instrumentale begeleiders en professionele solisten hoeft geen deelname te worden betaald.

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk met dit formulier.

Betaling
Betaling tegelijk met aanmelding.
U kunt gebruik maken van IBAN NL 36 RABO 0304 0885 87 t.n.v. Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu o.v.v. naam koor en ‘Vocaal Festival 2020’. Na ontvangst van aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging. Daarmee is uw aanmelding definitief. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Vocaal Festival.

Terugbetaling deelnamegeld
Het deelnamegeld wordt alleen teruggestort indien het Vocaal Festival om financiële redenen alsnog geen doorgang kan vinden of op grond van zeer zwaar wegende argumenten van het betreffende koor; dit laatste ter beoordeling van het bestuur van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu. Het besluit van het bestuur in deze is bindend en correspondentie erover is niet mogelijk.

Samenwerkingspartner ZIMIHC Utrecht
Het Vocaal Festival 2020 voor kamerkoren en vocale ensembles is een initiatief van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu en wordt ondersteund door ZIMIHC vanuit het programma Utrecht Zingt.

Financiering
Met dank aan de volgende organisaties die een financiële bijdrage hebben toegezegd:
Elise Mathilde Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds provincie Utrecht
Fentener van Vlissingen Fonds
Carel Nengerman Fonds

Gegevens onder voorbehoud.

Naar boven >
Home >