Vocaal Festival zaterdag 29 februari 2020

Op deze pagina kunt u nog even terugkijken op het Vocaal Festival 2020. De komende dagen vindt u hier ook foto’s van de optredende koren.

Programma Vocaal Festival, zaterdag 29 februari 2020
Pieterskerk Utrecht, Pieterskerkhof 5, Utrecht

12.30 uur Opening | Hilbrand Adema, artistieke leiding Festival Hoorn-Oude Muziek Nu
12.35 uur Kamerkoor Vox Antiqua (Den Haag) | geen beoordeling
13.00 uur Kamerkoor Amor Vincit (Utrecht) | geen beoordeling

13.20 pauze

13.45 uur Hale Bopp 4 (Enkhuizen) | 196,5 punten
14.10 uur Spiro Musica (Hoorn) | 181,5 punten
14.35 uur Kamerkoor Octo+ (Utrecht) | 209,5 punten
15.00 uur Vrouwenkamerkoor Hera (Zwolle) | 263 punten | finaleplaats Nederlands Koorfestival | ZIMIHC Utrecht Zingt Prijs | Publieksfavoriet met coaching

15.20 uur pauze

16.00 uur Lyda’s Ladies (Amstelveen) | 188,5 punten
16.25 uur Senta Ensemble (Bommelerwaard) | 212 punten | coaching tbv eigen concert in de regio
16.50 uur Kamerkoor Sjanton (Utrecht) | geen beoordeling

17.0o uur Juryberaad
18.00 uur (o.v.) Uitslag en prijzen

Keuze uit 3 categorieën
Koren doen mee in een van de volgende 3 categorieën, afhankelijk van de ambities.

1. Beoordeling met puntentelling
In deze categorie wordt het koor beoordeeld aan de hand van het reglement van het Nederlands Koorfestival (NKF). Het koor ontvangt een juryrapport met waardevolle verbeterpunten en een totaal aantal punten op de schaal van 0 – 300.

  • Het koor dat in het Vocaal Festival eindigt met het hoogste aantal punten kan worden toegelaten tot de Finale van het Nederlands Koorfestival op 6 juni 2020, op voorwaarde dat tenminste 245 punten zijn behaald.
  • Vanaf 265 punten heb je recht op een plaats in de Champions Category van de World Choir Games (WCG) Vlaanderen (5 – 15 juli 2020); dit biedt géén recht op korting op het deelnamegeld voor de WCG.

Minimaal aantal zingende leden, a cappella en uit het hoofd
Een belangrijke eis bij deze beoordeling met puntentelling is dat je koor moet bestaan uit tenminste 12 zingende leden om toegang te kunnen krijgen tot de Finale van het NKF. Ook zing je één werk a cappella en één werk uit het hoofd. Deze werken mag je combineren. Er zijn geen verplichte werken. De totale optreedtijd is 20 minuten.

Vocale ensembles tot 12 zingende leden kunnen meedoen in deze categorie, maar hebben volgens het NKF-reglement geen toegang tot de Finale van het Nederlands Koorfestival. Ensembles tot 12 leden die 265 of meer punten halen hebben wel recht op een plaats in de Champions Category van de World Choir Games (WCG) Vlaanderen (zie hierboven, tweede bullet); dit biedt géén recht op korting op het deelnamegeld voor de WCG.

Reglement Nederlands Koorfestival 2019-2020
Kijk hier voor het reglement van het Nederlands Koorfestival 2019-2020.

2. Beoordeling zonder puntentelling
In deze categorie wordt je koor beoordeeld aan de hand van het reglement van het Nederlands Koorfestival, maar zonder puntentelling. Je ontvangt een juryrapport met waardevolle en opbouwende verbeterpunten aan de hand van de 10 criteria van de NKF-beoordeling. Je zingt één werk a cappella en één werk uit het hoofd. Deze werken mag je combineren. De totale optreedtijd is 20 minuten.

Jury Vocaal Festival 2020
John Damsma (voorzitter)
Elisabeth Blom
Jos van Veldhoven
Lees hier alles over de jury

3. Geen beoordeling
In deze categorie wordt je koor niet door de jury beoordeeld. Je krijgt dus ook geen juryrapport. Er zijn ook geen verplichtingen, maar het wordt door de festivalorganisatie op prijs gesteld als je één werk a cappella en één werk uit het hoofd zingt. Deze werken mag je combineren. De totale optreedtijd is 20 minuten.

Tijdens het festival

Tijdens het festival kan je met je koor een plaats verwerven in de NKF-Finale of in de Champions Category van de WCGames Vlaanderen 2020.

Lees hier alles over het Nederlands Koorfestival (NKF)
Lees hier alles over de World Choir Games Vlaanderen Games 2020

Publieksfavoriet
Daarnaast wijst het publiek de publieksfavoriet aan. De publieksfavoriet ontvangt een prijs in de vorm van een workshop door een van de juryleden.

ZIMIHC Utrecht Zingt Prijs
Tenslotte is er de ZIMIHC Utrecht Zingt Prijs voor het koor dat het hoogste aantal punten behaalt. Dit koor ontvangt een fraaie ZIMIHC Bokaal en krijgt een concert aangeboden op een van de ZIMIHC-podia in Utrecht.

Nazorg
Na afloop van het festival bieden we 2 trajecten aan voor 2 koren die binnen het segment 245 – 254,5 punten het hoogste aantal punten hebben behaald. Als meer dan 2 koren in dit segment hebben gescoord worden deze 2 trajecten aangeboden aan de 2 koren met het hoogste aantal punten in dit segment.

Coaching
Het coachingstraject vindt plaats op basis van de belangrijkste verbeterpunten in het juryrapport. De coaching kan gedaan worden door een coach uit de festivallijst of door een van de juryleden. Er zijn maximaal 2 bijeenkomsten per coaching.
De coaching kan toewerken naar de NKF-Finale op 6 juni 2020 en/of (afhankelijk van het aantal behaalde punten) naar deelname aan de Free Category of de Champions Category in de World Choir Games Vlaanderen 2020), en/of toewerken naar een concert in het eigen werkgebied.

Concert in het werkgebied van het koor
De festivalorganisatie helpt maximaal 2 koren bij het vinden van een geschikte locatie, met de publiciteit en met een bijdrage van € 250 inclusief BTW aan de concertbegroting (onder de voorwaarde dat het eindresultaat een werkelijk tekort laat zien van minimaal deze bijdrage; bij een lager tekort dan de bijdrage wordt de bijdrage navenant lager).

NB: tijdens het Vocaal Festival op 29 februari behaalde geen van de deelnemende koren punten in dit segment. Senta Ensemble eindigde met 212 punten na Vrouwenkamerkoor Hera (263 punten); daarom verleende de jury het coachingstraject en de bijdrage aan een concert in het eigen werkgebied aan Senta Ensemble.

Informatie over het festival

Informatie
Hilbrand Adema (artistieke en zakelijke leiding), hilbrand@oudemuzieknu.nl, 06 2184 3943.

Samenwerkingspartner ZIMIHC Utrecht
Het Vocaal Festival 2020 voor kamerkoren en vocale ensembles is een initiatief van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu en wordt ondersteund door ZIMIHC vanuit het programma Utrecht Zingt.

Financiering
Met dank aan de volgende organisaties die een financiële bijdrage hebben toegezegd:
Elise Mathilde Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds provincie Utrecht
Fentener van Vlissingen Fonds
Carel Nengerman Fonds

Naar boven >
Home >