Home

Aanmelden nieuwsbrief

Oude Muziek Nu Kamerkoorfestival 2017
zaterdag 3 juni 2017, Oosterkerk Hoorn (NH) | Foreestenhuis Hoorn
Op zaterdag 3 juni 2017 organiseert de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu een festival voor kamerkoren die oude muziek op het repertoire hebben staan. Een programmering met een spannende ontmoeting van oude muziek en eigentijds repertoire is ook welkom.
Een optreden in het festival duurt 25 minuten. Koren die dat willen, kunnen zich laten beoordelen door een specialist op het gebied van oude muziek. Deze koren ontvangen een geschreven rapport met tips en aanbevelingen. Er worden geen cijfers gegeven.

Workshop voor zangers en masterclass voor dirigenten
Tijdens het festival vinden een zangersworkshop en een masterclass voor dirigenten plaats. De thema’s hebben uiteraard betrekking op oude muziek en worden binnenkort bekend gemaakt, evenals de namen van de docenten. De deelnemers wordt gevraagd is grondig voor te bereiden. Workshop en masterclass worden afgesloten met een openbare presentatie in de Oosterkerk.
Het festival wordt afgesloten met een optreden van een bijzonder gastkoor.

Deelnamekosten en aanmelding
De deelnamekosten voor de koren bedragen € 100. De zangersworkshop kost € 15 per deelnemer; deelname aan de masterclass voor dirigenten bedraagt € 50.

De aanmelding voor koren, zangers en dirigenten wordt op 1 oktober 2016 geopend. Dan zijn ook de namen van de beoordelaar en de docenten van de zangersworkshop en de masterclass voor dirigenten bekend.

Volg deze website en facebook voor alle informatie en aanmelding!

Festival 2016
Het succesvolle Festival Hoorn-Oude Muziek Nu, getiteld KAAP HOORN EN GEVAARLIJKE VROUWEN, werd afgesloten met een subliem concert door Camerata Trajectina met versterking van het Regionaal Westfriesch Compagniekoor, ingestudeerd door Nico van der Meel.Slotconcert 23
foto’s Gertjan Scholten
Kijk hier voor een selectie van foto’s van alle concerten en de vaart met de Halve Maen!

Heel hartelijk bedankt!
Wij bedanken alle uitvoerenden voor hun schitterende bijdragen aan het festival!
Bestuur en artistieke/zakelijke leiding bedanken daarnaast hun vrijwilligers, de Stichting Oosterkerk en hun medewerkers en vrijwilligers, alle subsidiegevers en sponsors, de Vereniging Kaap Hoorn-vaarders, het Westfries Museum en alle vrijwilligers betrokken bij de Halve Maen, Beleef de Geschiedenis voor hun enorme inzet om het festival tot een succes te maken! En dat is meer dan gelukt!

Terug naar boven >

Hoorn

header Apollo Ensemble            Podiumplein

Terug naar boven >