Festival Oude Muziek Nu

Kamer
koren
festival
2023
vervalt

Kamerkorenfestival 2023
geannuleerd

Kamerkorenfestival 2023 vervalt

Festival Oude Muziek Nu 2023
Tot onze grote spijt hebben we het kamerkorenfestival 2023 (10 en 11 juni) en de daarin voorgenomen muziektheatervoorstelling Kaas en Brood Moord moeten annuleren.
Reden daarvoor is het te geringe aantal aanmeldingen van kamerkoren, waardoor we geen substantieel programma kunnen bieden.

Nieuwe opzet 2024
Opdracht aan de nieuwe artistiek leider, die we waarschijnlijk in de loop van mei bekend kunnen maken, zal zijn om in 2024 een doorstart te geven aan het kamerkorenfestival.

Bestuur en artistiek/zakelijke leiding Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu.

Met dank aan

De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu dankt haar geldgevers van harte voor hun bijdragen!

De
Kattendijke/Drucker
stichting

ANBI
De stichting Hoorn-Oude Muziek Nu beschikt sinds 1 januari 2020 over de ANBI-status.

De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht in april 1998 en stelt zich ten doel de promotie en uitvoering van oude muziek, dwz muziek tot ca 1800, al of niet in ontmoeting met muziek van onze eigen tijd en met andere kunstvormen. Ook bevordert de stichting activiteiten die in de breedst denkbare zin direct en indirect met deze doelstelling samenhangen. Deze doelstellingen dragen bij aan de uitgangspunten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): de activiteiten van de stichting zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

 

ANBI
De ANBI-status houdt onder meer in dat de belangrijkste gegevens van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn (transparantie). Daarnaast tellen giften van donateurs aan ANBI’s mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie meerdere jaren achtereen schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.


Gegevens Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu
De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht op 3 april 1998. De statuten voldeden al langer niet meer aan de eisen die eraan gesteld mogen worden en werden gewijzigd op 20 november 2018. De statuten zeggen expliciet dat de doelstellingen van de stichting voldoen aan de eisen van de ANBI-status.

KvK-nummer: 36052658
RSIN: 807688071
IBAN: NL 36 RABO 0304 0885 87 tnv Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu

Bestuur
John Halsema, voorzitter (sinds 2015)
Annet Jansen, secretaris (sinds 2020)
Frans Joor, penningmeester ad interim

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurskosten. Wel is er een reiskostenvergoeding volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Artistieke en zakelijke leiding
Hilbrand Adema (sinds 2007)
De artistiek en zakelijk leider maakt geen deel uit van het bestuur van de stichting. Hij ontvangt een vergoeding op basis van no cure – no pay in de vorm van een percentage van 15% (inclusief 21% BTW)  van alle aantoonbaar door hem gerealiseerde gelden in de vorm van subsidies en andere vormen van financiële ondersteuning ten behoeve van de voorgenomen en te realiseren projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de stichting nooit met onaanvaardbare kosten voor de vergoeding van de artistiek/zakelijk leider kan worden geconfronteerd.
De artistiek/zakelijk leider ontvangt daarnaast een reiskostenvergoeding op declaratiebasis, volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Contactgegevens
www.oudemuzieknu.nl
Pieter Wariuslaan 76
1679 XM Midwoud
06 2184 3943 (H. Adema)
hilbrand@oudemuzieknu.nl

De juridische plaats van vestiging van de stichting is Hoorn.

Festival Hoorn-Oude Muziek Nu Projectplan festival 2021 (PDF)
Dit plan bevat de meerjaren beleidsvisie van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu, alsmede de inhoudelijk beschrijving van het Festival Hoorn – Oude Muziek Nu 2021, HELDEN EN HELDINNEN (4-6 juni 2021).

Recente activiteiten van de stichting
– 4 juli, 29 augustus en 27 september 2020: concerten oude muziek onder coronaprotocol
– 29 februari 2020: kamerkorenfestival / voorronde Nederlands Koorfestival
– september en oktober 2019: concerten door Collegium Musicum Trajectum en het Bach Ensemble Amsterdam (werken van Bach en Zelenka)
– juni 2019: tweedaags festival voor kamerkoren
– juni 2018: meerdaagse festival oude muziek voor professionele ensembles

Geplande activiteiten van de Stichting
Onder voorwaarde van realiseerbaarheid in verband met de coronamaatregelen
– Op 4-6 juni 2021 zal het (in 2020 geannuleerde) meerdaags festival Hoorn-Oude Muziek Nu plaatsvinden, getiteld ‘HELDEN EN HELDINNEN’.
– In het seizoen 2021-2022 zal een concertserie worden georganiseerd.

Jaarrekening 2020 (PDF)

Stichting Hoorn – Oude Muziek nu

Bestuur 
John Halsema | voorzitter
Annet Jansen | secretaris
Pim v/d Waal | penningmeester

Advisering | geen bestuur
Mariette Effing | artistiek adviseur

Artistieke en zakelijke leiding

Hilbrand Adema
M +31 (0)6 2184 3943
E hoornoudemuzieknu@gmail.com 
F facebook.com/oudemuzieknu
S hilbrand.adema

 
 
Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu
www.oudemuzieknu.nl

Postadres
Pieter Wariuslaan 76,
1679 XM Midwoud

IBAN: NL 36 RABO 0304 0885 87
KvK: 36052658

Inschrijven nieuwsbrief© Stichting Hoorn Oude Muziek Nu

website: Mentink-Design