Festival Oude Muziek Nu

Johannes Passion
&
Kamer
koren
festival

Johannes Passion
&
Kamerkorenfestival

26 februari en
10 & 11 juni 2023

Zondag 26 februari

Oosterkerk Hoorn | Grote Oost 58-60 | aanvang 15.00 uur | zaal open 14.15 uur | Bach Ensemble Amsterdam 
Johannes Passion BWV 245, version I

Bach Ensemble Amsterdam brengt dit meesterwerk van J.S. Bach voor het eerst in de Oosterkerk in Hoorn. U gaat genieten van de vertrouwde versie met het aangrijpende Herr, unser Herrscher als openingskoor.

Bach Ensemble Amsterdam, Matthäus Passion
O Mensch, bewein’ dein Sünde groß

€ 35,-    | begunstigers
€ 25,-    | normale prijs
€ 20,-    | < 18 jaar

Bach Ensemble Amsterdam

Johannes Passion BWV 245, version I

15.00 uur | Oosterkerk

 

Johannes en Matthäus Passion
Bach componeerde zijn Johannes Passion voor Goede Vrijdag 1724 in een nog redelijk conventionele stijl: solisten, vierstemmig koor, 2 fluiten, 2 hobo’s, violen resp. viola d’amore, altviool, viola da gamba, luit en basso continuo. De Johannes duurt ca 2 uur en heeft intimiteit als kenmerk.
Een ideale passiemuziek voor wie de Matthäus Passion van Bach een te lange zit is (uitvoeringsduur ruim 3 uur). De Matthäus is de jongere, maar grotere broer, is grootser en dramatischer van karakter dan de Johannes. Daar komt bij dat de Matthäus dubbelkorig is: er zijn twee gemengde koren en ieder koor heeft een eigen orkest. Hierdoor ontstaat een bijzonder effect van dialoog, dat direct in het openingskoor al opvalt.

Iedere liefhebber heeft zijn eigen favoriete passiemuziek, maar de Johannes en de Matthäus zijn ongeveer even populair. Het is daarom heel fijn dat we op 26 februari van deze mooie uitvoering van de Johannes Passion kunnen genieten!

Solisten
Falco van Loon | Evangelist
Michiel Meijer | Christus, basaria’s
Elvire Beekhuizen | sopraan (aria’s)
Sophia Faltas | alt (aria’s)
Pablo Gregorian | tenor (aria’s)

Paulien Kostense | dirigent

€ 35,-    | begunstigers
€ 25,-    | normale prijs
€ 20,-    | < 18 jaar

zaterdag 10 en zondag 11 juni

Kamerkorenfestival Oude Muziek Nu

Festival
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni vindt in de Oosterkerk het Kamerkorenfestival Hoorn-Oude Muziek Nu plaats. Alle koren tussen 4 en 40 leden met het eigen repertoire naar keuze nodigen wij van harte uit om deel te nemen.

Workshops
Naast het korenfestival is er op zaterdag 10 juni een workshop Bach voor dirigenten olv de vermaarde JOS VAN VELDHOVEN. Ook vindt er een workshop voor koorzangers plaats en presenteren we de schitterende productie DE KAAS EN BROOD MOORD van Stichting Kwezel. Speciaal voor deze productie zal een regionaal projectkoor worden samengesteld.

Binnenkort zal alle informatie over het Kamerkorenfestival 2023 te vinden zijn op deze website. Dan zal ook de kaartverkoop voor het korenfestival en de theatervoorstelling alsmede de aanmelding voor de workshops en het projectkoor worden geopend. Noteert u de data vast in uw agenda!

Heeft u nu al een een vraag over het Kamerkorenfestival? Stuur dan een e-mail naar hoornoudemuzieknu [at] gmail.com of bel met Hilbrand Adema: 06 2184 3943

Laat je horen met je koor!
Doe op zaterdag 10 en zondag 11 juni aanstaande met je koor mee aan het Kamerkorenfestival Oude Muziek Nu 2023! Alle koren tussen 4 en 40 zangers zijn welkom en het repertoire is vrij.

Doe mee met het projectkoor KAAS EN BROOD MOORD!
Op zaterdag 10 juni presenteert Stichting Kwezel de historische voorstelling KAAS EN BROOD MOORD. Voor deze voorstelling zoeken we handige en enthousiaste zangers voor het projectkoor: sopranen, alten, tenoren en bassen.

Download informatie 
KAAS EN BROOD MOORD!

Masterclass voor koordirigenten met JOS VAN VELDHOVEN
De vermaarde dirigent en Bachkenner JOS VAN VELDHOVEN verzorgt op zaterdag 10 juni een masterclass voor koor-dirigenten. De uitvoeringspraktijk van werken van Bach staan centraal.

Aanvraagformulier Masterclass

Workshop voor koorzangers
Ook op zaterdag 10 juni vindt een workshop voor koorzangers plaats. Er zijn twee bijeenkomsten in de middag en een presentatie in het kader van het avondprogramma. De naam van de workshopleider en het repertoire worden binnenkort bekend gemaakt.

Aanvraagformulier Workshop

Met dank aan

De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu dankt haar geldgevers van harte voor hun bijdragen!

De
Kattendijke/Drucker
stichting

ANBI
De stichting Hoorn-Oude Muziek Nu beschikt sinds 1 januari 2020 over de ANBI-status.

De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht in april 1998 en stelt zich ten doel de promotie en uitvoering van oude muziek, dwz muziek tot ca 1800, al of niet in ontmoeting met muziek van onze eigen tijd en met andere kunstvormen. Ook bevordert de stichting activiteiten die in de breedst denkbare zin direct en indirect met deze doelstelling samenhangen. Deze doelstellingen dragen bij aan de uitgangspunten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): de activiteiten van de stichting zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

 

ANBI
De ANBI-status houdt onder meer in dat de belangrijkste gegevens van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn (transparantie). Daarnaast tellen giften van donateurs aan ANBI’s mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie meerdere jaren achtereen schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.


Gegevens Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu
De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht op 3 april 1998. De statuten voldeden al langer niet meer aan de eisen die eraan gesteld mogen worden en werden gewijzigd op 20 november 2018. De statuten zeggen expliciet dat de doelstellingen van de stichting voldoen aan de eisen van de ANBI-status.

KvK-nummer: 36052658
RSIN: 807688071
IBAN: NL 36 RABO 0304 0885 87 tnv Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu

Bestuur
John Halsema, voorzitter (sinds 2015)
Annet Jansen, secretaris (sinds 2020)
Frans Joor, penningmeester ad interim

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurskosten. Wel is er een reiskostenvergoeding volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Artistieke en zakelijke leiding
Hilbrand Adema (sinds 2007)
De artistiek en zakelijk leider maakt geen deel uit van het bestuur van de stichting. Hij ontvangt een vergoeding op basis van no cure – no pay in de vorm van een percentage van 15% (inclusief 21% BTW)  van alle aantoonbaar door hem gerealiseerde gelden in de vorm van subsidies en andere vormen van financiële ondersteuning ten behoeve van de voorgenomen en te realiseren projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de stichting nooit met onaanvaardbare kosten voor de vergoeding van de artistiek/zakelijk leider kan worden geconfronteerd.
De artistiek/zakelijk leider ontvangt daarnaast een reiskostenvergoeding op declaratiebasis, volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Contactgegevens
www.oudemuzieknu.nl
Pieter Wariuslaan 76
1679 XM Midwoud
06 2184 3943 (H. Adema)
hilbrand@oudemuzieknu.nl

De juridische plaats van vestiging van de stichting is Hoorn.

Festival Hoorn-Oude Muziek Nu Projectplan festival 2021 (PDF)
Dit plan bevat de meerjaren beleidsvisie van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu, alsmede de inhoudelijk beschrijving van het Festival Hoorn – Oude Muziek Nu 2021, HELDEN EN HELDINNEN (4-6 juni 2021).

Recente activiteiten van de stichting
– 4 juli, 29 augustus en 27 september 2020: concerten oude muziek onder coronaprotocol
– 29 februari 2020: kamerkorenfestival / voorronde Nederlands Koorfestival
– september en oktober 2019: concerten door Collegium Musicum Trajectum en het Bach Ensemble Amsterdam (werken van Bach en Zelenka)
– juni 2019: tweedaags festival voor kamerkoren
– juni 2018: meerdaagse festival oude muziek voor professionele ensembles

Geplande activiteiten van de Stichting
Onder voorwaarde van realiseerbaarheid in verband met de coronamaatregelen
– Op 4-6 juni 2021 zal het (in 2020 geannuleerde) meerdaags festival Hoorn-Oude Muziek Nu plaatsvinden, getiteld ‘HELDEN EN HELDINNEN’.
– In het seizoen 2021-2022 zal een concertserie worden georganiseerd.

Jaarrekening 2020 (PDF)

Stichting Hoorn – Oude Muziek nu

Bestuur 
John Halsema | voorzitter
Annet Jansen | secretaris
Pim v/d Waal | penningmeester

Advisering | geen bestuur
Mariette Effing | artistiek adviseur

Artistieke en zakelijke leiding

Hilbrand Adema
M +31 (0)6 2184 3943
E hoornoudemuzieknu@gmail.com 
F facebook.com/oudemuzieknu
S hilbrand.adema

 
 
Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu
www.oudemuzieknu.nl

Postadres
Pieter Wariuslaan 76,
1679 XM Midwoud

IBAN: NL 36 RABO 0304 0885 87
KvK: 36052658

Inschrijven nieuwsbrief© Stichting Hoorn Oude Muziek Nu

website: Mentink-Design