Festival Oude Muziek Nu

Helden en Heldinnen

9 en 16 t/m 19 juni 2022

Festival Helden en Heldinnen

9 en 16 t/m 19 juni

Met plezier en trots presenteren we -eindelijk!- ons mooie festivalprogramma HELDEN EN HELDINNEN, dat zal plaatsvinden op 9 juni en van 16 t/m 19 juni in Hoorn.

U gaat genieten van een breed scala van voorstellingen en concerten, waarin zowel oude als nieuwe muziek elkaar ontmoeten. In de muziektheatervoorstelling Rampjaar anno nu (donderdag 16 juni) wordt het Rampjaar 1672 theatraal geconfronteerd met de coronapandemie. Ook hierin spelen oude en gloednieuwe muziek een centrale rol. Maar we gaan samen met componiste Sinta Wullur ook op zoek naar de wortels van de Indonesische muziek met de voorstelling Voices of the Heroes (zondag 19 juni 15.00 uur).

Voor belangstellenden organiseren we op vrijdagmiddag 17 juni een studiemiddag rond het uitvoeren van oude muziek. Onderzoek van organist en musicoloog Klaas Hoek voert ons naar boeiende nieuwe inzichten.
In samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling West-Friesland, Geriant en de Stichting Ouderenraad Hoorn organiseren we op zaterdag 18 juni een themamiddag over Muziek en Dementie. De stichting Diva Dichtbij geeft een boeiende demonstratie van hoe er gezongen kan worden met ouderen met dementie.

Als u liever buiten blijft zijn er op zaterdag 18 en zondag 19 juni verschillende optredens in het centrum van Hoorn. Ook bent u dan welkom bij de Indische Middag in Huis Verloren met de Indo Rockband @-Once en heerlijke hapjes (16.00-20.00 in Huis Verloren)!

Op zondagavond 19 juni (20.30 uur) sluiten we het festival af met een fantastisch concert in de Oosterkerk door het Apollo Ensemble met werken van Beethoven (Ouverture Egmont) en Mendelssohn (Die erste Walpurgisnacht).

Hieronder vindt u het complete programma van het Festival HELDEN EN HELDINNEN 2022 en kunt u via Podiumplein losse online kaarten kopen. Er zijn ook diverse passepartouts; die vindt u hier. Wij hopen van harte u tijdens het Festival HELDEN EN HELDINNEN te mogen begroeten!

Bestuur en artistieke/zakelijke leiding Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu

Hieronder vindt u het verkort overzicht van het Festival Helden en Heldinnen 

donderdag 9 juni | Oosterkerk Hoorn 20.00 uur | Openingsprogramma door Lukka Muziektheater met Venetia’s Air

==================

donderdag 16 juni | Oosterkerk Hoorn 20.30 uur | Voice Actually met Rampjaar Anno Nu

==================

vrijdag 17 juni | Oosterkerk Hoorn 14.00 uur | Studiemiddag historische uitvoeringspraktijk

vrijdag 17 juni | Oosterkerk Hoorn 20.00 uur | Stefan Petrović | piano & Eduardo Paredes Crespo | viool

==================

zaterdag 18 juni | Oosterkerk Hoorn 11.00 uur | Ensembles van Muziekschool Boedijn presenteren zich

zaterdag 18 juni | Foreestenhuis Hoorn 12.15 | De Zoete Inval | Nederlandse volksmuziek

zaterdag 18 juni | Oosterkerk Hoorn 13.30 uur | Studiemiddag muziek en dementie ism Diva Dichtbij

zaterdag 18 juni | Roode Steen Hoorn 14.00 uur | TOPERA – een spectaculaire operavoorstelling

zaterdag 18 juni | Foreestenhuis Hoorn 16.00 uur | Katharina Gross (cello) met Vorsicht, Katharina!

zaterdag 18 juni | Oosterkerk Hoorn 20.00 uur | Accademia Amsterdam | Triomf van de Muzen

==================

zondag 19 juni | Bierkade / Korenmarkt 12.00 uur | Operaconcert

zondag 19 juni | Oosterkerk Hoorn 13.30 uur | Ensemble Trigon | Heldhaftige Vrouwen

zondag 19 juni | Roode Steen Hoorn 13.30 uur | Ensemble Global Gongs | ceremoniële presentatie en optocht langs de VOC

zondag 19 juni | Muziekschool Boedijn Hoorn  15.00 uur | Ensemble Global Gongs | Voices of the Heroes

zondag 19 juni | Huis Verloren Hoorn 16.00 uur | Indische middag SENANG! ism Stichting Acara Vita Nova met Band @-Once, Pencak Silat en heerlijke catering

zondag 19 juni | Oosterkerk Hoorn 20.30 uur | Slotconcert door Apollo Ensemble Lelystad met Onze Held Egmont!

vrijdag 17 juni | Oosterkerk Hoorn 20.00 uur | Stefan Petrović | piano & Eduardo Paredes Crespo | viool

==================

zaterdag 18 juni | Oosterkerk Hoorn 11.00 uur | Ensembles van Muziekschool Boedijn presenteren zich

zaterdag 18 juni | Foreestenhuis Hoorn 12.15 | De Zoete Inval | Nederlandse volksmuziek

zaterdag 18 juni | Foreestenhuis Hoorn 16.00 uur | Katharina Gross (cello) | Vorsicht, Katharina!

zaterdag 18 juni | Oosterkerk Hoorn 20.00 uur | Accademia Amsterdam | Triomf van de Muzen

==================

zondag 19 juni | Oosterkerk Hoorn 13.30 uur | Ensemble Trigon | Heldhaftige Vrouwen

zondag 19 juni | Muziekschool Boedijn Hoorn  15.00 uur | Ensemble Global Gongs | Voices of the Heroes

zondag 19 juni | Huis Verloren Hoorn 16.00 uur | Indische middag SENANG! ism Stichting Acara Vita Nova met Band @-Once, Pencak Silat en heerlijke catering

zondag 19 juni | Oosterkerk Hoorn 20.30 uur | Slotconcert door Apollo Ensemble Lelystad | Onze Held Egmont!

donderdag 9 juni | Oosterkerk Hoorn 20.00 uur | Openingsprogramma door Lukka Muziektheater | Venetia’s Air

donderdag 16 juni | Oosterkerk Hoorn 20.30 uur | Voice Actually | Rampjaar Anno Nu

zaterdag 18 juni | Roode Steen Hoorn 14.00 uur | TOPERA – een spectaculaire operavoorstelling

zaterdag 18 juni | Oosterkerk Hoorn 20.00 uur | Accademia Amsterdam | Triomf van de Muzen

zondag 19 juni | Bierkade / Korenmarkt 12.00 uur | Operaconcert

zondag 19 juni | Roode Steen Hoorn 13.30 uur | Ensemble Global Gongs | ceremoniële presentatie en optocht langs de VOC

zondag 19 juni | Muziekschool Boedijn Hoorn 15.00 uur | Ensemble Global Gongs | Voices of the Heroes

vrijdag 17 juni | Oosterkerk Hoorn 14.00 uur | Studiemiddag historische uitvoeringspraktijk

zaterdag 18 juni | Oosterkerk Hoorn 13.30 uur | Studiemiddag muziek en dementie ism Diva Dichtbij

zaterdag 18 juni | Roode Steen Hoorn 14.00 uur | TOPERA – een spectaculaire operavoorstelling

zondag 19 juni | Bierkade / Korenmarkt 12.00 uur | Operaconcert

zondag 19 juni | Roode Steen Hoorn 13.30 uur | Ensemble Global Gongs | ceremoniële presentatie en optocht langs de VOC

Met dank aan

De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu dankt haar geldgevers van harte voor hun bijdragen!

De
Kattendijke/Drucker
stichting

ANBI
De stichting Hoorn-Oude Muziek Nu beschikt sinds 1 januari 2020 over de ANBI-status.

De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht in april 1998 en stelt zich ten doel de promotie en uitvoering van oude muziek, dwz muziek tot ca 1800, al of niet in ontmoeting met muziek van onze eigen tijd en met andere kunstvormen. Ook bevordert de stichting activiteiten die in de breedst denkbare zin direct en indirect met deze doelstelling samenhangen. Deze doelstellingen dragen bij aan de uitgangspunten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): de activiteiten van de stichting zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

 

ANBI
De ANBI-status houdt onder meer in dat de belangrijkste gegevens van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn (transparantie). Daarnaast tellen giften van donateurs aan ANBI’s mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie meerdere jaren achtereen schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.


Gegevens Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu
De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht op 3 april 1998. De statuten voldeden al langer niet meer aan de eisen die eraan gesteld mogen worden en werden gewijzigd op 20 november 2018. De statuten zeggen expliciet dat de doelstellingen van de stichting voldoen aan de eisen van de ANBI-status.

KvK-nummer: 36052658
RSIN: 807688071
IBAN: NL 36 RABO 0304 0885 87 tnv Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu

Bestuur
John Halsema, voorzitter (sinds 2015)
Annet Jansen, secretaris (sinds 2020)
Frans Joor, penningmeester ad interim

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurskosten. Wel is er een reiskostenvergoeding volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Artistieke en zakelijke leiding
Hilbrand Adema (sinds 2007)
De artistiek en zakelijk leider maakt geen deel uit van het bestuur van de stichting. Hij ontvangt een vergoeding op basis van no cure – no pay in de vorm van een percentage van 15% (inclusief 21% BTW)  van alle aantoonbaar door hem gerealiseerde gelden in de vorm van subsidies en andere vormen van financiële ondersteuning ten behoeve van de voorgenomen en te realiseren projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de stichting nooit met onaanvaardbare kosten voor de vergoeding van de artistiek/zakelijk leider kan worden geconfronteerd.
De artistiek/zakelijk leider ontvangt daarnaast een reiskostenvergoeding op declaratiebasis, volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Contactgegevens
www.oudemuzieknu.nl
Pieter Wariuslaan 76
1679 XM Midwoud
06 2184 3943 (H. Adema)
hilbrand@oudemuzieknu.nl

De juridische plaats van vestiging van de stichting is Hoorn.

Festival Hoorn-Oude Muziek Nu Projectplan festival 2021 (PDF)
Dit plan bevat de meerjaren beleidsvisie van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu, alsmede de inhoudelijk beschrijving van het Festival Hoorn – Oude Muziek Nu 2021, HELDEN EN HELDINNEN (4-6 juni 2021).

Recente activiteiten van de stichting
– 4 juli, 29 augustus en 27 september 2020: concerten oude muziek onder coronaprotocol
– 29 februari 2020: kamerkorenfestival / voorronde Nederlands Koorfestival
– september en oktober 2019: concerten door Collegium Musicum Trajectum en het Bach Ensemble Amsterdam (werken van Bach en Zelenka)
– juni 2019: tweedaags festival voor kamerkoren
– juni 2018: meerdaagse festival oude muziek voor professionele ensembles

Geplande activiteiten van de Stichting
Onder voorwaarde van realiseerbaarheid in verband met de coronamaatregelen
– Op 4-6 juni 2021 zal het (in 2020 geannuleerde) meerdaags festival Hoorn-Oude Muziek Nu plaatsvinden, getiteld ‘HELDEN EN HELDINNEN’.
– In het seizoen 2021-2022 zal een concertserie worden georganiseerd.

Jaarrekening 2020 (PDF)

Stichting Hoorn – Oude Muziek nu

Bestuur 
John Halsema | voorzitter
Annet Jansen | secretaris
Pim v/d Waal | penningmeester

Advisering | geen bestuur
Mariette Effing | artistiek adviseur

Artistieke en zakelijke leiding

Hilbrand Adema
M +31 (0)6 2184 3943
E hoornoudemuzieknu@gmail.com 
F facebook.com/oudemuzieknu
S hilbrand.adema

 
 
Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu
www.oudemuzieknu.nl

Postadres
Pieter Wariuslaan 76,
1679 XM Midwoud

IBAN: NL 36 RABO 0304 0885 87
KvK: 36052658

Inschrijven nieuwsbrief© Stichting Hoorn Oude Muziek Nu

website: Mentink-Design