Over

De Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu is opgericht in april 1998 en stelt zich ten doel de promotie en uitvoering van oude muziek, dwz muziek tot ca 1800, al of niet in ontmoeting met muziek van onze eigen tijd. Ook bevordert de stichting activiteiten die in de breedst denkbare zin direct en indirect met deze doelstelling samenhangen.

Deze doelstellingen dragen bij aan de uitgangspunten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): de activiteiten van de stichting zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

ANBI
Op dit moment wordt door de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat de belangrijkste gegevens van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn (transparantie). Daarnaast tellen giften van donateurs aan ANBI’s mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie meerdere jaren achtereen schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.

Verkorte jaarrekening (balans) 2018
Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu

Post

Debet

Credit

Kapitaal

6.303,80

Bank

3.035,61

Vooruit ontvangen posten

1.690,00

Crediteuren

396,50

Verlies

5.354,69

Totaal

8.390,30

8.390,30

Projectplan 2020 Festival Hoorn – Oude Muziek Nu (pdf)
Dit plan bevat de meerjaren beleidsvisie van de Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu, alsmede de inhoudelijk beschrijving van het Festival Hoorn – Oude Muziek Nu 2020, HELDEN EN HELDINNEN (5-7 juni 2020).

Kijk op Kennisbankfilantropie.nl voor de actuele stand rond de ANBI-aanvraag.

Naar boven
Home